Brak opłaty za klauzulę wykonalności

Brak opłaty za klazulę wykonalności

Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) wprowadziła pierwsze od 12 lat zmiany w wysokości opłat w postępowaniu cywilnym określone w ustawie z 28.7.2005 r. o kosztach w sprawach cywilnych.

Jedną ze zmian, które należy ocenić na pewno pozytywnie jest likwidacja opłaty od wydania odpisu orzeczenia z klauzulą wykonalności.

Zgodnie z nowym przepisem art. 77a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, który wszedł w życie 21 sierpnia 2019 roku:

Nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie.

Uzyskanie tytułu wykonawczego stanowi podstawowy cel większości spraw rozpoznawanych w postępowaniu cywilnym, dlatego zniesienie opłaty od tej czynności było niewątpliwie słusznym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawodawcę.

Oczywistym jest, iż opłata ta i tak nie pokrywała kosztów pracy sądu poświęconej na przygotowanie dokumentacji, a jej nałożenie i ustalenie jej wysokości było czasochłonne.

Zgodnie więc z wprowadzonym do ustawy nowym  art. 77a. KSCU opłata od pierwszego wniosku o wydanie odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę inicjującą postępowanie, nie będzie pobierana.

Autor:

Radca prawny

Bartłomiej Laburda

 

Treść niniejszego wpisu nie stanowi opinii lub informacji prawnej i nie może być podstawą do podejmowania decyzji z zakresu prawa czy obrotu gospodarczego. Zmienność prawa, kierunków orzecznictwa, czy też poglądów doktryny kształtujących się na ich gruncie powoduje, iż treść wpisu może wymagać modyfikacji lub uzupełnienia. Co więcej treść wpisu nie uwzględnia okoliczności i stanu faktycznego danej sprawy, które są decydujące dla zajęcia stanowiska w konkretnej sprawie i sformułowania wiążącej opinii prawnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *