KANCELARIA

Informacje o Kancelarii

Młynarczyk, Laburda, Augustyniak Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska została utworzona przez radców prawnych dysponujących wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych, organów administracji publicznej oraz klientów indywidualnych nabytym w ramach prowadzonej działalności prawniczej indywidualnej oraz w tworzonych kancelariach prawnych.

Kancelaria oferuje pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych w pełnym zakresie ich funkcjonowania, zapewniając ją we wszystkich gałęziach prawa. Doradztwo prawne, świadczone przez pracowników kancelarii, jest dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów i skierowane na osiągnięcie optymalnych rozwiązań w przedsięwzięciach podejmowanych przez nich w obrocie gospodarczym. W tym celu partnerzy kancelarii uczestniczą także, w imieniu obsługiwanych podmiotów, we wszelkiego rodzaju negocjacjach i rokowaniach.

Kancelaria prowadzi również obsługę prawną spraw procesowych przed Sądami powszechnymi i administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym, Sądami polubownymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organami jurysdykcyjnymi Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz FIFA, a także innymi organami.

Aktualnie z usług kancelarii korzystają spółki  i instytucje m.in. z terenu Katowic, Zabrza, Gliwic, Jastrzębia -Zdroju, Kędzierzyna – Koźla, Knurowa, Sosnowca oraz Rudy Śląskiej. Klientami kancelarii są samorządy, spółki akcyjne, spółki z o.o., fundacje, kluby sportowe  jak i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz Klienci indywidualni.

Kancelaria prowadzi również kompleksową obsługę frankowiczów w ich sporach z bankami dotyczącymi umów kredytowych, obejmującą w szczególności analizę zawartych umów, identyfikację niedozwolonych klauzul umownych oraz reprezentowanie frankowiczów w postępowaniach sądowych przeciwko bankom.