ZESPÓŁ

Nasz Zespół

Radca Prawny, Partner

Tomasz Młynarczyk

Specjalista z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawa upadłościowego i naprawczego.

Uczestniczył i koordynował prace zespołu w świadczeniu pomocy prawnej w utworzeniu holdingu składającego się z 7 spółek akcyjnych i 4 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Doradzał przy szeregu znaczących transakcji przekształceniowych podmiotów gospodarczych.

Prowadzi procesy związane z połączeniem, wydzieleniem oraz przekształceniem spółek prawa cywilnego i handlowego. Przeprowadzał likwidacje i prywatyzacje przedsiębiorstw państwowych oraz likwidacje spółek prawa handlowego.

Prowadzi sprawy frankowe, zapewniając kompleksową pomoc prawną na rzecz osób, które zawarły umowę o kredyt frankowy.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu podmiotami funkcjonującymi w obrocie gospodarczym, w tym spółkami oraz fundacjami.

Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. W latach 2013-2014 członek rady nadzorczej Ekstraklasy S.A. Od grudnia 2016 roku arbiter w Piłkarskim Sądzie Polubownym PZPN.

Radca Prawny, Partner

Bartłomiej Laburda

Specjalista z zakresu prawa sportowego, prawa spółek handlowych oraz sporów sądowych i arbitrażowych.

Obrońca w sprawach karnych. Pełnomocnik w sprawach rozwodowych.

Zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej dla klubów sportowych i zawodników. Prowadzi kompleksową obsługę prawną na rzecz spółek, w szczególności spółek akcyjnych.

Pełnomocnik klubu sportowego w postępowaniach licencyjnych, a także pełnomocnik procesowy stron w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądami polubownymi, organami Polskiego Związku Piłki Nożnej, FIFA i Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu (CAS). W latach 2016-2021 członek Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Od kwietnia 2021 roku arbiter w Piłkarskim Sądzie Polubownym Polskiego Związku Piłki Nożnej. Włada biegle językiem angielskim.

Radca Prawny, Partner

Małgorzata Augustyniak

W 2009 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2010 r. rozpoczęła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, a w 2013 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych. Od 2009 r. w ramach współpracy z renomowanymi kancelariami zdobywała doświadczenie zawodowe w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców z wielu branż, na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz na rzecz osób indywidualnych. Podstawowe obszary specjalizacji to prawo cywilne (materialne i procesowe), prawo pracy, prawo spółek handlowych, ochrona danych osobowych, prawo zamówień publicznych oraz prawo oświatowe. Włada biegle językiem angielskim, język francuski zna w stopniu dobrym.

Radca Prawny, Partner

Aleksandra Foremny

Zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz  administracyjnego. Świadczy również pomoc prawną dla podmiotów prowadzących działalność o profilu transportowym.

Laureatka III Nagrody konkursu na najlepszą pracę magisterską/doktorską o szeroko rozumianej tematyce korupcyjnej ogłoszonego przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego pt. „Korupcja jako niepożądany efekt konfliktów interesów występujących w samorządzie terytorialnym”.

Prawnik

Anna Morylewska

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym. Zajmuje się również sprawami z zakresu prawa administracyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów odbywając praktyki, następnie podejmując pracę w kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych.

Swoje zainteresowania prawne rozwija między innymi poprzez udział w konferencjach naukowych oraz publikując, w takich wydawnictwach jak „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio G (Ius). ” oraz w „Orzecznictwie Sądów Polskich”.

Aplikant radcowski

Adam Maniara

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2021 r. obronił na ocenę bardzo dobrą, pracę magisterską z zakresu materialnego prawa cywilnego pt. „Umowa sponsoringu”,
w której przenalizował znaczenie wynikającego z niej stosunku prawnego, w szczególności w obszarach sportu oraz kultury.

Doświadczenie zawodowe zdobywał już w trakcie studiów, w pierwszej kolejności jako wolontariusz w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, a następnie w kancelarii radców prawnych zajmującej się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz jednostek
samorządu terytorialnego.

Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na prawie korporacyjnym, prawie upadłościowym oraz
prawie sportowym.

Aplikant radcowski

Mateusz Lorczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W roku 2019 obronił na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską z zakresu prawa rodzinnego pt. „Orzekanie o winie przy rozwodzie”.

W roku 2023 rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie studiów odbywając praktyki, a następnie w kancelarii prawa finansowego oraz w kancelarii prawnej zajmującej się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym strategicznych spółek Skarbu Państwa.

Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na prawie cywilnym procesowym oraz prawie finansowym.

Sekretariat

Katarzyna Laskowska

Prowadzi obsługę organizacyjno – administracyjną kancelarii, udziela wszelkich niezbędnych informacji o pracy kancelarii, dba o należyty przepływ informacji pomiędzy członkami zespołu kancelarii a Klientami.