ZESPÓŁ

Nasz Zespół

Radca Prawny, Partner

Tomasz Młynarczyk

Specjalista z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawa upadłościowego i naprawczego.

Uczestniczył i koordynował prace zespołu w świadczeniu pomocy prawnej w utworzeniu holdingu składającego się z 7 spółek akcyjnych i 4 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Doradzał przy szeregu znaczących transakcji przekształceniowych podmiotów gospodarczych.

Prowadzi procesy związane z połączeniem, wydzieleniem oraz przekształceniem spółek prawa cywilnego i handlowego. Przeprowadzał likwidacje i prywatyzacje przedsiębiorstw państwowych oraz likwidacje spółek prawa handlowego.

Prowadzi sprawy frankowe, zapewniając kompleksową pomoc prawną na rzecz osób, które zawarły umowę o kredyt frankowy.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu podmiotami funkcjonującymi w obrocie gospodarczym, w tym spółkami oraz fundacjami.

Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. W latach 2013-2014 członek rady nadzorczej Ekstraklasy S.A. Od grudnia 2016 roku arbiter w Piłkarskim Sądzie Polubownym PZPN.

Radca Prawny, Partner

Bartłomiej Laburda

Specjalista z zakresu prawa sportowego, prawa spółek handlowych oraz sporów sądowych i arbitrażowych.

Obrońca w sprawach karnych. Pełnomocnik w sprawach rozwodowych.

Zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej dla klubów sportowych i zawodników. Prowadzi kompleksową obsługę prawną na rzecz spółek, w szczególności spółek akcyjnych.

Pełnomocnik klubu sportowego w postępowaniach licencyjnych, a także pełnomocnik procesowy stron w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądami polubownymi, organami Polskiego Związku Piłki Nożnej i FIFA. Od grudnia 2016 roku członek Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Włada biegle językiem angielskim.

Radca Prawny, Partner

Małgorzata Augustyniak

W 2009 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2010 r. rozpoczęła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, a w 2013 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych. Od 2009 r. w ramach współpracy z renomowanymi kancelariami zdobywała doświadczenie zawodowe w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców z wielu branż, na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz na rzecz osób indywidualnych. Podstawowe obszary specjalizacji to prawo cywilne (materialne i procesowe), prawo pracy, prawo spółek handlowych, ochrona danych osobowych, prawo zamówień publicznych oraz prawo oświatowe. Włada biegle językiem angielskim, język francuski zna w stopniu dobrym.

Radca Prawny

Aleksandra Foremny

Zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz  administracyjnego. Świadczy również pomoc prawną dla podmiotów prowadzących działalność o profilu transportowym.

Laureatka III Nagrody konkursu na najlepszą pracę magisterską/doktorską o szeroko rozumianej tematyce korupcyjnej ogłoszonego przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego pt. „Korupcja jako niepożądany efekt konfliktów interesów występujących w samorządzie terytorialnym”.

Prawnik

Anna Morylewska

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym. Zajmuje się również sprawami z zakresu prawa administracyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów odbywając praktyki, następnie podejmując pracę w kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych.

Swoje zainteresowania prawne rozwija między innymi poprzez udział w konferencjach naukowych oraz publikując, w takich wydawnictwach jak „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio G (Ius). ” oraz w „Orzecznictwie Sądów Polskich”.

Prawnik

Paweł Śnieg

Mediator sądowy wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Wolontariusz w organizacji pozarządowej, w której zajmuje się pomocą prawną oraz mediacjami w zakresie spraw związanych z opieką nad dziećmi i świadczeniami alimentacyjnymi dla rodzin dotkniętych problemem uzależnień. Autor publikacji dla portali internetowych związanych z tematyką prawną.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach zajmujących się obrotem wierzytelnościami i wywiadem gospodarczym oraz doradztwem podatkowym i biznesowym. W obszarze jego zainteresowań należy wskazać prawo cywilne, rodzinne oraz prawo pracy.

Sekretariat

Katarzyna Laskowska

Prowadzi obsługę organizacyjno – administracyjną kancelarii, udziela wszelkich niezbędnych informacji o pracy kancelarii, dba o należyty przepływ informacji pomiędzy członkami zespołu kancelarii a Klientami.