ZESPÓŁ

Nasz Zespół

Radca Prawny, Partner

Tomasz Młynarczyk

Specjalista z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawa upadłościowego i naprawczego.  Doradca prawny w zakresie obrotu wierzytelnościami.

Uczestniczył i koordynował prace zespołu w świadczeniu pomocy prawnej w utworzeniu holdingu składającego się z 7 spółek akcyjnych i 4 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Doradzał przy szeregu znaczących transakcjach przekształceniowych podmiotów gospodarczych.

Prowadzi procesy związane z połączeniem, wydzieleniem oraz przekształceniem spółek prawa cywilnego i handlowego. Przeprowadzał likwidacje i prywatyzacje przedsiębiorstw państwowych oraz likwidacje spółek prawa handlowego.

Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Radca Prawny, Partner

Bartłomiej Laburda

Specjalista z zakresu prawa sportowego, prawa spółek handlowych oraz sporów sądowych i arbitrażowych. Obrońca w sprawach karnych. Zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej dla klubów sportowych i zawodników.

Pełnomocnik klubu sportowego w postępowaniach licencyjnych, a także pełnomocnik procesowy stron w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądami polubownymi, organami Polskiego Związku Piłki Nożnej i FIFA. Od grudnia 2016 roku członek Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Radca Prawny, Partner

Małgorzata Augustyniak

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Radca Prawny

Aleksandra Foremny

Zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz  administracyjnego. Świadczy również pomoc prawną dla podmiotów prowadzących działalność o profilu transportowym.

Laureatka III Nagrody konkursu na najlepszą pracę magisterską/doktorską o szeroko rozumianej tematyce korupcyjnej ogłoszonego przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego pt. „Korupcja jako niepożądany efekt konfliktów interesów występujących w samorządzie terytorialnym”.

Sekretariat

Katarzyna Laskowska

Prowadzi obsługę organizacyjno – administracyjną kancelarii, udziela wszelkich niezbędnych informacji o pracy kancelarii, dba o należyty przepływ informacji pomiędzy członkami zespołu kancelarii a Klientami.